Thi công công trình mài vòm coffee

Thi công công trình mài vòm coffee :

Một số hình ảnh thi công khác của Tấn Hùng Phát :