Thi công công trình cho mái đình

Hình ảnh thi công công trình cho mái đình :

Một số hình ảnh thi công khác của Tấn Hùng Phát :