• Địa chỉ sản xuất: KCN Hòa Cầm, Cẩm Lệ, Đà Nẵng
  • hunganhkddn@gmail.com